Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

  รางวัลที่ได้รับจากหน่วยงานต่างๆ ในปี 2549 มีดังนี้ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) , มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช , คุรุสภา

  คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา มอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลให้แก่เว็บไซต์ ฮ.ฮูก ดอทคอม ซึ่งมีคะแนนสูงเป็น 10 อันดับแรกที่เข้ารับการคัดเลือกประเภทบุคคล/กลุ่มบุคคล ตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการทำเว็บไซต์ที่มีสื่อการสอนรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ ประจำปี พ.ศ. 2552
  แบบเรียนภาษาไทย ชุด มานี มานะ
ในปี พ.ศ.2520 มีการประกาศใช้แผนการศึกษาแห่งชาติ ซึ่งมีผลใช้บังคับในปี 2521 ทำให้เด็กไทยได้รู้จักกับ มานี มานะ และผองเพื่อนเป็นครั้งแรก อ.รัชนี ศรีไพรวรรณ ผู้แต่งกำหนดให้ตัวละครเติบโตไปพร้อมกับผู้เรียน ถือเป็นเสน่ห์ของแบบเรียนชุดนี้ เพราะทำให้ผู้เรียนเกิดความผูกพันกับตัวละคร และสนใจใคร่รู้ที่จะติดตามอ่านแบบเรียนต่อไปเรื่อย ๆ อันเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นไม่บ่อยนักกับแบบเรียนชุดอื่น ๆ
  วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น
ปิดเทอมนี้น้องๆ มาทบทวนความรู้เรื่องวงจรไฟฟ้าเบื้องต้นกันดีกว่า วงจรไฟฟ้าเป็นเส้นทางที่กระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้ครบ วงจรไฟฟ้าอย่างง่ายประกอบด้วย เซลล์ไฟฟ้า สายไฟ หลอดไฟ หรืออุปกรณ์อื่น และสวิตช์
  การสร้าง e-Book ด้วย DESKTOP AUTHOR
โปรแกรมสร้าง e-Book แบบหน้าพลิก 3 มิติที่เสมือนการเปิดหน้าหนังสือจริง และนอกจากนี้ยังสามารถที่จะแทรกภาพเคลื่อนไหว ไฟล์ภาพยนตร์ flash movie และเสียงบรรยายลงไปในหนังสือได้
 


เนื่องจากระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์นี้ ได้ใช้การนำเสนอหนังสือและเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ที่สามารถอ่านผ่านอินเตอร์ เน็ตดังนั้นต้องติดตั้ง โปรแกรม Flip Viewer สำหรับการอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ที่มีลักษณะการแสดงผลคล้ายหนังสือจริง และติดตั้งฟอนต์เพิ่มเติม ตามรายการข้างล่าง
แจ้งปัญหาลิงค์และข้อมูลบกพร่องได้ที่ ครูเอก
โทร.081-961-1888 
 
ออกแบบและจัดทำโดย ครูธวัฒชัย ใบโสด
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑
๑๓๕ ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ๕๐๒๐๐
thawatchai_b@hotmail.com