ภาพประกอบการศึกษา
เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อประกอบการศึกษา และเป็นการส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัยให้แก่ให้เยาวชนของชาติ ม่มีจุดประสงค์ทางการค้าและผลประโยชน์อื่นใดทั้งสิ้น

 

ภาพการ์ตูนเด็กไทย
รวบรวมภาพการ์ตูนเด็กไทยในอิริยาบทต่างๆ ในลักษณะภาพนิ่ง สำหรับใช้ประกอบการสร้างสรรค์งานพิมพ์ ออกแบบ และงานนำเสนอด้วยคอมพิวเตอร์
เด็กไทยผมจุก | เด็กชาย | เด็กหญิง | ไทยทำ | การละเล่น

 

Animation Factorty
ภาพเคลื่อนไหวในรูปแบบ 3 มิติ แบ่งเป็นหมวดหมู่ให้เลือกใช้ตามประเภท มีอยู่สองชุด แยกเป็น 12 กลุ่มตามการใช้งาน
Animation Factory Series 1 | Animation Factory Series 2

  Cartoon Collection
รวมภาพการ์ตูนน่ารัก ในรูปแบบต่างๆ กันไป ทั้งภาพเด็กหญิง เด็กชาย สัตว์น่ารัก ของใช้
  ภาพถ่าย
รวมภาพถ่ายทั้งของไทยและต่างประเทศ แบ่งแยกเป็นหมวดหมู่

 
 

ออกแบบและจัดทำโดย ครูธวัฒชัย ใบโสด
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑
๑๓๕ ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ๕๐๒๐๐