พระอภัยมณี ตอน สุดสาครตามหาพระบิดาและเข้าเมืองผีดิบ
รามเกียรติ์  ตอน สุครีพหักฉัตร
ขุนช้าง ขุนแผน ตอน พลายงามทูลขอโทษขุนแผน
แมลง                   ต้นแก้ววิเศษ
สัตว์ทะเล : ทรัพยากรขของเรา
น้ำ :  ทรัพยากรของเรา
ดิน : ทรัพยากรของเรา

 

 
   
   
   
   
   
         
 
   
กระรอกรอบรู้     ตัวเลขผจญภัย   คณิตคิดสนุก เล่ม ๕
             

   
   
พระอภัยมณี ตอน พระอภัยมณีพบศรีสุวรรณและสินสมุทร
 
 
       

 

:: ขอขอบคุณ ::
นายทรงฤทธิ์ สร้อยอาภรณ์ (พี่ซ้ง)
กลุ่มเผยแพร่และพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยี สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ที่เอื้อเฟื้อข้อมูลการทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ลักษณะมัลติมิเดียชุดนี้

:: ประสานงาน ::
อาจารย์ธวัฒชัย ใบโสด
thawatchai_b@hotmail.com
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทสและการสื่อสาร โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
www.abcm.ac.th