โครงการตามล่า สะสม แสวงหา หนังสือแบบเรียนเก่าๆ เพื่อใช้ประกอบการศึกษาค้นคว้า และเพื่อเป็นการอนุรักษ์ แบบเรียนรุ่นเก่าที่มีคุณค่า ไว้ให้ศึกษาค้นคว้าต่อไป
เนื่องจากระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์นี้ ได้ใช้การนำเสนอหนังสือและเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ที่ผู้อ่านสามารถอ่านผ่านอินเตอร์เน็ตดังนั้นผู้อ่านต้องติดตั้ง โปรแกรม Flip Viewer สำหรับการอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ที่มีลักษณะการแสดงผลคล้ายหนังสือจริง จากค่าย e-Book System (www.flipalbum.com) ตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อให้สามารถใช้บริการได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์
1. คลิกเพื่อดาวน์โหลดโปรแกรม Flip Viewer 4 และจัดเก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ
2. ติดตั้งโปรแกรม FlipViewer ให้เรียบร้อย
3. ปิด browser ที่เปิดหน้านี้ และเปิด browser หน้านี้ขึ้นมาใหม่
4. เปิด ebook เล่มที่ต้องการอ่าน
5. เพื่อให้สัดส่วนหนังสือเหมือนต้นฉบับจริง ควรกดปุ่ม F2 หลังจากมีหนังสือหน้าแรกปรากฏ
  :: แบบเรียนที่รัก ::
ประถม ก กา
แบบเรียนหนังสือไทย
สำหรับมูลศึกษา กรมศึกษาธิการ
ร.ศ. ๑๒๕

นกกางเขน
หนังสืออ่านสำหรับเด็กประโยคประถม

แบบสอนอ่านหนังสือไทย
ชั้นประถมปีที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๐๑

ฉัน มี แม่
ฉัน มี พ่อ
พ่อ รัก ฉัน
แม่ รัก ฉัน

แบบเรียน ก.ไก่ อนุบาล
แบบเรียน ก.เอ๋ย ก ไก่ , ข ไข่ ในเล้า , ฃ ขวดของเรา ... ฮ นกฮูก ตาโต ยังท่องกันได้อยู่ไหมเอ่ย

ทิศ
หนังสือส่งเสริมการอ่าน ระดับประถมศึกษา

เข็มทิศชี้ทิศเหนือ และ ทิศใต้
ปลายข้างหนึ่งชี้ทิศเหนือ
ปลายอีกข้างหนึ่งชี้ทิศใต้

สองภาษา ของเวลา
หนังสือส่งเสริมการอ่าน ระดับประถมศึกษา

ลูกจ๋าหกนาฬิกา
รีบตื่นขึ้นมา
เตรียมตัวบริหารกาย


  :: แบบหัดอ่านหนังสือไทยของพระวิภาชน์วิทยาสิทธิ์ ::
แบบหัดอ่านหนังสือไทยของพระวิภาชน์วิทยาสิทธิ์ (สังข์ พุกกะเวส) แต่งขึ้นเพื่อใช้เป็นแบบเรียนสำหรับฝึกหัดการอ่าน ลักษณะเด่นของหนังสือเล่มนี้ที่ต่างจากแบบเรียนเล่มก่อน ๆ คือ มีภาพประกอบเนื้อหา และมีคำชี้แจงวิธีสอนกับวิธีอ่านอย่างชัดเจน แบบหัดอ่านหนังสือไทยนี้ใช้เป็นแบบเรียนบังคับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ตั้งแต่สมัยออกพระราชบัญญัติประถมศึกษา พ.ศ. 2464

  :: แบบเรียนเร็วใหม่ ของหลวงดรุณกิจวิฑูรและนายฉันท์ ขำวิไล ::
แบบเรียนเร็วใหม่ ของหลวงดรุณกิจวิฑูร (ชด เมนะโพธิ) และนายฉันท์ ขำวิไล ใช้เป็นแบบเรียนสำหรับนักเรียนเริ่มอ่านภาษาไทยในชั้นประถมปีที่ 1 และ 2 ในช่วงปี พ.ศ. 2480 จนถึง พ.ศ. 2498 โดยใช้ต่อจากแบบหัดอ่านหนังสือไทยของพระวิภาชน์วิทยาสิทธิ์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2499 กระทรวงศึกษาธิการประกาศให้โรงเรียนใช้แบบหัดอ่านหนังสือไทยเป็นแบบเรียนบังคับและให้ใช้แบบเรียนเร็วใหม่เป็นแบบเรียนเลือกมาจนถึง พ.ศ. 2520

  :: แบบหัดอ่านหนังสือไทย ชั้นประถมปีที่ 1 ::
แบบหัดอ่านหนังสือไทย ชั้นประถมปีที่ 1 นี้เรียบเรียงโดย อำมาตย์โท พระวิภาชน์วิทยาสิทธิ์ (สังข์ พุกกะเวส) เล่ม 1-2 สำหรับแจกนักเรียนยืมเรียน พ.ศ.2515
"หนังสือชุดนี้เป็นการแบ่งตอนและปรับปรุงเล็กน้อยจาก แบบหัดอ่านหนังสือไทยเล่มต้นและเล่มปลาย ชั้นประถมปีที่ 1 (ฉบับที่คุ้นตาคือ ชุดที่ปกเป็นรูปเด็กหัวจุกชายหญิงสองคนนั่งคู่กัน) โดยแบ่งใหม่เป็น 3 เล่ม ปกเป็นชุดรูปเต่าคลานตามกันมา

  :: นิทานร้อยบรรทัด ::
หนังสือนิทานร้อยบรรทัดนี้ กรมวิชาการได้ขออนุมัติกระทรวงศึกษาธิการมอบหมายให้ หลวงสำเร็จวรรณกิจ เรียบเรียงขึ้น เพื่อใช้เป็นหนังสือแบบเรียนวิชาภาษาไทยสำหรับชั้นประถม

ได้รับการคัดเลือกให้เป็น หนังสือดี 100 ชื่อเรื่องที่เด็กและเยาวชนไทยควรอ่าน กลุ่มเด็กวัย 7-12 ปี กลุ่มนิทาน/นิยายเรื่อง

  :: หนังสือเรียนภาษาไทยของกระทรวงศึกษาธิการ หลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 ::

หนังสือเรียนภาษาไทยของกระทรวงศึกษาธิการ สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ชั้นละ 2 เล่ม ตามหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 หนังสือเรียนแต่ละเล่มแบ่งเนื้อหาเป็นบท ๆ บทละ 2 ตอน ตอนแรกเป็นเนื้อเรื่อง ตอนท้ายเป็นแบบฝึก

  :: หนังสือทำมือ ::
สัตว์ป่าสงวน (Hardware)
สัตว์ป่าสงวนของไทย 15 ชนิด พร้อมรูปภาพประกอบในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
๑๒ ราศี ปี๋ใหม่เมือง
เรื่องราวความเชื่อเกี่ยวกับราศีปีเกิดของชาวไทยลานนา(อยู่ในระหว่างการจัดทำครับ)
ไก่แจ้ไทย
ไก่แจ้ไทย ... อัญมณีที่มีชีวิต
(รวบรวมข้อมูลอยู่ครับ)
   
 

 
 

ออกแบบและจัดทำโดย ครูธวัฒชัย ใบโสด
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑
๑๓๕ ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ๕๐๒๐๐