วิธีการใช้งานโปรแกรม :: ฮ.ฮูก ดอทตอม :: ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเด็กไทย

       โครงการตามล่า สะสม แสวงหา หนังสือแบบเรียนเก่าๆ เพื่อใช้ประกอบการศึกษาค้นคว้า และเพื่อเป็นการอนุรักษ์ แบบเรียนรุ่นเก่าที่มีคุณค่า ไว้ให้ศึกษาค้นคว้าต่อไป
       เนื่องจากระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์นี้ ได้ใช้การนำเสนอหนังสือและเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ที่ผู้อ่านสามารถอ่านผ่านอินเตอร์เน็ตดังนั้นผู้อ่านต้องติดตั้ง โปรแกรม Flip Viewer สำหรับการอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ที่มีลักษณะการแสดงผลคล้ายหนังสือจริง จากค่าย e-Book System (www.flipalbum.com) ตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อให้สามารถใช้บริการได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์
       1. คลิกเพื่อดาวน์โหลดโปรแกรม Flip Viewer 4 และจัดเก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ
       2. ติดตั้งโปรแกรม FlipViewer ให้เรียบร้อย
       3. ปิด browser ที่เปิดหน้านี้ และเปิด browser หน้านี้ขึ้นมาใหม่
       4. เปิด ebook เล่มที่ต้องการอ่าน
       5. เพื่อให้สัดส่วนหนังสือเหมือนต้นฉบับจริง ควรกดปุ่ม F2 หลังจากมีหนังสือหน้าแรกปรากฏ


       5. ในช่อง Open ให้คุณพิมพ์ d:\autorun.exe ในกรณีที่ซีดีรอมของคุณเป็นไดร์ฟ D แต่ถ้าเป็นไดร์ฟอื่นก็ให้แก้ไขเป็นชื่อไดร์ฟของคุณ


       6. เมื่อพิมพ์เสร็จแล้วให้คลิกเมาส์ที่ปุ่ม OK
       7. เมื่อเริ่มเล่นโปรแกรม จะพบกับเมนูหลักซึ่งจะมีเมนูให้เลือกดังนี้       8. เลือกฟังเพลงจากเมนูตัวเลือก ร้องเพลงหน้าที่ จะพบกับเมนูย่อยเพื่อเลือกฟังเพลงที่ต้องการ