:: แบบเรียนภาษาไทยชุด มานี-มานะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ (เล่ม ๑ - ๒) รวม ๔๐ บท คำใหม่ ๔๕๐ คำ ::


 

แบบเรียนภาษาไทย ป.๑ เล่ม ๑
       มานี มานะ ปิติ ชูใจ ใครรู้จักบ้างมานี มานี มี ตา
       กา กา มี ตา
       อา อา มี ตา


       เล่ม ๑ : นำคำที่สื่อความหมายได้มาเรียนเป็นคำ ๆ , มีภาพประกอบ มีการผสมคำจากพยัญชนะบางตัว และรูปสระง่าย ๆ เริ่มจาก แม่ ก กา ไปหาคำที่มีตัวสะกดทั้ง ๘ แม่, คำควบกล้ำ, อักษรนำ, สระ, เครื่องหมายไม้ยมก, รูปวรรณยุกต์ทั้ง ๔ รูป และเครื่องหมายทัณฑฆาต เมื่อได้คำมาจำนวนหนึ่ง จึงผูกประโยคสั้น ๆ เป็นเรื่องราว โดยใช้ตัวละครเป็นเด็กหญิงและเด็กชาย จำนวน ๕ คน เด็กชาย ๓ คน ได้แก่ มานะ, ปิติ, วีระ เด็กหญิง ๒ คน ได้แก่ มานี, ชูใจ มีสัตว์เลี้ยงประจำตัวเด็ก เช่น มานี มานะ มีหมาชื่อ เจ้าโต , วีระ มีลิง ชื่อ เจ้าจ๋อ , ปิติ มีม้า ชื่อ เจ้าแก่ และชูใจ มีแมวชื่อ สีเทา เป็นการชักจูงให้เด็กอ่านด้วยความสนุกสนานเพลิดเพลินไปกับบทเรียนแต่ละบท

เปิดอ่านด้วย Flip Viewer เปิดอ่านด้วย Acrobat Reader

 

     
 

แบบเรียนภาษาไทย ป.๑ เล่ม ๒
       มานี มานะ ปิติ ชูใจ ใครรู้จักบ้างมาและปิติจะไปบ้านวีระ บ้านวีระอยู่ห่างบ้านปิติและมานะ มานะขี่เจ้าแก่ ปิติให้มันเดินช้าๆ เจ้าแก่พอใจร้องฮี้ๆ


       เล่ม ๒ : สอดแทรกเนื้อหาให้เด็กรู้จักรักสัตว์ , รักเพื่อน , รักธรรมชาติ รู้จักรักษาความสะอาดในโรงเรียน ตลาด มารยาทสังคม เช่น การกล่าวคำ สวัสดี ขอโทษ ครับ ค่ะ ผม ฉัน บทเรียนแต่ละบทจะเป็นบทสั้น ๆ ทำให้เด็กอ่านได้จบเร็ว เกิดความภาคภูมิใจว่าตนเองสามารถอ่านได้แล้ว และมีกำลังใจที่จะอ่านบทต่อ ๆ ไป

เปิดอ่านด้วย Flip Viewer เปิดอ่านด้วย Acrobat Reader