:: แบบเรียนภาษาไทยชุด มานี-มานะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ (เล่ม ๑ - ๒) รวม ๓๐ บท คำใหม่ ๘๐๐ คำ ::


       เนื้อเรื่องใช้ตัวละครชุดเดิม สำหรับสอนคำใหม่ ๆ เพิ่มขึ้น เช่น คำควบกล้ำ, ตัวสะกดไม่ตรงมาตรา, อักษรนำ ย้ำคำที่มี ย, ว สะกด ยังคงซ้ำคำที่เรียนไปแล้ว มาผูกเป็นเรื่องราวต่าง ๆ มากขึ้น ใจความส่วนใหญ่ให้ความรู้เกี่ยวกับประสบการณ์ที่เด็กควรรู้ ควรปฏิบัติ เช่น การศึกษาเล่าเรียนในโรงเรียน, ดวงจันทร์, รุ้งกินน้ำ, การเดินทางโดยรถไฟ, ภูมิประเทศสองข้างทางรถไฟ, รู้จักพาหนะชนิดต่าง ๆ เช่น เครื่องบิน, รถยนต์, ย้ำเรื่องความสะอาดในสถานที่ต่าง ๆ , การปลูกต้นไม้ในเทศกาลเข้าพรรษา, ขนทรายเข้าวัด ตักบาตร ลอยกระทง, เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านแต่ละชนิด, สัญญาณจราจร, การรู้จักบุคคลในท้องถิ่น เช่น สาธารณสุขอำเภอ, เกษตรอำเภอ, ตำรวจ, นายอำเภอ, บุรุษไปรษณีย์ และบุคคลสำคัญที่ควรเคารพบูชา

 

แบบเรียนภาษาไทย ป.๒ เล่ม ๑
       เช้าวันเสาร์ แม่ชวนมานีไปซื้อกับข้าวที่ตลาด มานีช่วยหิ้วตะกร้าให้แม่ ในตลาดมีคนมากและมีของขายหลายอย่าง ของกินก็มี ของใช้ก็มี

เปิดอ่านด้วย Flip Viewer เปิดอ่านด้วย Acrobat Reader

 

     
 

แบบเรียนภาษาไทย ป.๒ เล่ม ๒
       โรงเรียนเลิกแล้วนักเรียนเดินกลับบ้านเป็นแถวๆ แต่ละแถวมีนักเรียนที่อยู่ชั้นสูงเป็นผู้คอยควบคุมดูแล เพื่อให้นักเรียนกลับถึงบ้านอย่างปลอดภัย นักเรียนเดินคุยกันไปเบา ๆ


เปิดอ่านด้วย Flip Viewer เปิดอ่านด้วย Acrobat Reader