:: แบบเรียนภาษาไทยชุด มานี-มานะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ (เล่ม ๑ - ๒) รวม ๒๐ บท คำใหม่ ๑,๒๐๐ คำ ::


       คำที่สะกดไม่ตรงมาตราในแม่ต่าง ๆ , การใช้ รร, ทร เป็น ซ, กลุ่มคำซ้อน, คำประวิสรรชนีย์, คำพ้องเสียง, คำราชาศัพท์ที่ควรรู้ โดยเพิ่มจำนวนคำขึ้นทีละน้อย และใช้คำใหม่ระดับนี้ผสมกับคำเก่าที่เรียนมาแล้วใน ป.1 - 2 ผูกเป็นเรื่องราวต่าง ๆ มากขึ้นในแต่ละบท ทำให้เด็กได้อ่านเรื่องหลาย ๆ ประเภท โดยใช้ตัวละครชุดเดิมเป็นตัวดำเนินเรื่อง แทรกนิทานพื้นบ้าน เช่นเรื่อง โสนน้อยเรือนงาม, ศรีธนนไชย, พระอภัยมณี ตอนสุดสาครปราบม้านิลมังกร, ขุนช้างขุนแผน ตอนพลายชุมพลปราบจระเข้ , มีเพลงกล่อมเด็ก และสอดแทรกความรู้ทั่วไป เช่น เรื่องยาเสพติด กิจกรรมของลูกเสือ ตลอดจนความรู้เชิงธรรมชาติศึกษา เช่น เรื่องของเมขลารามสูร เป็นต้น
       การนำนิทานพื้นบ้าน เพลงกล่อมเด็ก และวรรณคดีไทยมาแทรกในบทเรียน มุ่งหมายให้เด็กได้รู้จักของเก่าของไทยทางด้านภาษา เพื่อปูพื้นฐานสำหรับการศึกษาวรรณคดีชั้นสูง ๆ ต่อไป อนึ่ง ตัวละครในเรื่องที่ปรากฏในชั้นนี้ เริ่มแสดงให้เห็นบุคลิกภาพต่าง ๆ กัน ทั้งนี้ เพื่อสร้างและพัฒนาบุคลิกภาพของผู้เรียนให้เป็นไปตามแบบอย่างหรือแนวทางที่ ถูกต้อง

 

แบบเรียนภาษาไทย ป.๓ เล่ม ๑
       ไก่ขันปลุกปิติเป็นประจำทุกเช้า ตามปรกติฤดูทำนาเช่นนี้ พ่อ แม่ และพี่ไปนาตอนเช้ามืดก่อนเขาตื่น วันนี้แม่มัวหาผ้าคลุมหน้ากันแดดจึงทำให้ไปช้ากว่าทุกวัน


เปิดอ่านด้วย Flip Viewer เปิดอ่านด้วย Acrobat Reader

 

     
 

แบบเรียนภาษาไทย ป.๓ เล่ม ๒
       เช้าวันจันทร์ พอเสียงระฆังดังขึ้นเป็นสัญญาณเวลาเข้าเรียน นักเรียนทุกคนรีบไปเข้าแถวหน้าเสาธง เมื่อเชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสาแล้ว ครูใหญ่ออกมายืนหน้าแถวนักเรียนแล้วพูดดังๆ ว่า


เปิดอ่านด้วย Flip Viewer เปิดอ่านด้วย Acrobat Reader