:: แบบเรียนภาษาไทยชุด มานี-มานะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ (เล่ม ๑ - ๒) รวม ๔๐ บท ::


       หนังสือเรียนชั้น ป.๕ มีสองส่วน คือ ส่วนแรกเป็นหนังสือเรียนที่ให้นักเรียนเรียน ๒๐ บท ส่วนหลังเป็นหนังสือเรียนที่ให้นักเรียนค้นคว้านอกเวลา ๔ เรื่อง ทั้งสองส่วนนี้รวมอยู่ในเล่มเดียวกัน
เนื้อเรื่อง ได้แก่ ความหมายของคำ ทุ่ม-โมง, ย่ำ-ยาม, เกาะหนู เกาะแมว, เกษตรกรที่หุบกระพง, วรรณคดีไทยเรื่องพระอภัยมณี ตอน สินสมุทร, รามเกียรติ์ตอน น้ำบ่อน้อย, การละเล่นของไทย เรื่อง เพลงเกี่ยวข้าว ลักษณะของเพลงเกี่ยวข้าว โดยให้ตัวละครคือเด็กชาย-หญิงในเรื่องเล่นกันเอง, เรียนรู้เรื่องธรรมชาติของน้ำตก โดยสอนควบคู่ไปกับการเขียนสักวาเที่ยวน้ำตก, วีรกรรมที่บ้านบางระจัน, ประเพณีบุญบั้งไฟของชาวอีสาน และนิทานเรื่องสามัคคีเภท
       ส่วนหลังของเล่ม เป็นหนังสืออ่านนอกเวลา ๔ เรื่อง มีเรื่องนกกระจาบ, เรื่องสังข์ทอง ตอนเลือกคู่และหาเนื้อหาปลา, เรื่องการผจญภัยของผ้าขี้ริ้ว ซึ่งเป้นผลงานของนักเรียนรุ่นเยาว์ และเรื่องแปล 1 เรื่อง คื่อเรื่องเมาคลีลูกหมาป่า การที่รวมไว้ในเล่มเดียวกันกับหนังสือเรียนในเวลาก็ด้วยเหตุผลเพื่อเป็น ตัวอย่างการเลือกหนังสืออ่านสำหรับเด็กตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในหลัก สูตร และเพื่อให้นักเรียนในชนบทที่ห่างไกล หาหนังสืออื่น ๆ ที่เหมาะสมไม่ได้ ได้มีหนังสืออ่านเพิ่มขึ้น

 

แบบเรียนภาษาไทย ป.๕ เล่ม ๑
       พอขึ้นชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ มานีสูง ๑๔๕ เซนติเมตร ชูใจสูงกว่ามานี ๒ เซนติเมตร ดวงแก้วสูง ๑๔๐ เซนติเมตร สมคิดสูงไล่เลี่ยกับมานี ส่วนปิติสูงถึง ๑๕๕ เซนติเมตร

เปิดอ่านด้วย Flip Viewer เปิดอ่านด้วย Acrobat Reader

 

     
 

แบบเรียนภาษาไทย ป.๕ เล่ม ๒
       ทางราชการจัดชุมนุมเยาวชนซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่ปฏิบัติการของหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ทั่วประเทศที่กรุงเทพฯ ทุกปี ยกเว้นบางปีที่มีอุปสรรคขัดข้อง ปีนี้ทางราชให้หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ซึ่งใช้อักษรย่อว่า นพค.

เปิดอ่านด้วย Flip Viewer เปิดอ่านด้วย Acrobat Reader