Add it up Math
เกมนี้จะช่วยฝึกทักษะด้านตัวเลขให้น้องๆ ได้เป็นอย่างดีครับ ซึ่งจะมีโจทย์ตัวเลขให้น้องๆ บวกเลขให้ได้คำตอบตรงตามที่โจทย์กำหนด โดยให้น้องๆ คลิกเมาส์เพื่อเลือกตัวเลขที่ต้องการบวกครับ

การควบคุม
เกมนี้น้องๆใช้เพียงแค่เมาส์อย่างเดียวครับโดยกดปุ่มคลิกซ้ายที่เมาส์เพื่อเลือกตัวเลขที่ต้องการบวกครับอ้างอิง :


 
 

ออกแบบและจัดทำโดย ครูธวัฒชัย ใบโสด
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑
๑๓๕ ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ๕๐๒๐๐