เกมส์แสนสนุก > Super Hyper Spider Typer

Super Hyper Spider Typer
Hungry lizards with words on their backs are after Berry the hairy spider! Save Berry from these colorful, wacky creatures by typing words quickly as they appear on their backs and help her from becoming someone's lunch! Type in the letters or words you see on the lizard's backs as soon as they appear on the screen to clear them away. Some words will be harder than others so type really fast to win! Each round will end when the spider reaches the top of the tree.อ้างอิง :

Funschool - Fun and Educational Games and Activities for Kids. 2006. [Online] .
Available: http://funschool.kaboose.com

 
 

ออกแบบและจัดทำโดย ครูธวัฒชัย ใบโสด
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑
๑๓๕ ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ๕๐๒๐๐