A B C : เกม เอ บี ซี
เกมนี้น้องๆจะได้ฝึกทักษะภาษาอังกฤษไปในตัว เริ่มต้นเกมให้น้องๆคลิกที่ New Game พอเข้าไปน้องๆก็จะเจอหน้าจอหลักของเกมนี้ ซึ่งวิธีเล่นก็คือเปิดภาพทีละภาพให้ตรงกับคำศัพท์ที่ให้มา ซึ่งเมื่อครบทุกภาพน้องๆก็จะพบกับสัตว์นาๆพันธุ์ ตามตัวอักษรภาษาอังกฤษอย่างสวยงาม

การควบคุม
เกมนี้น้องๆใช้เพียงแค่เมาส์อย่างเดียวครับโดยกดปุ่มคลิกซ้ายที่เมาส์เพื่อทำการจับคู่ภาพที่เหมือนกันอ้างอิง :

Funschool - Fun and Educational Games and Activities for Kids. 2006. [Online] .
Available: http://funschool.kaboose.com

 
 

ออกแบบและจัดทำโดย ครูธวัฒชัย ใบโสด
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑
๑๓๕ ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ๕๐๒๐๐