เกมส์แสนสนุก > เลขคณิตคิดสนุก

เลขคณิตคิดสนุก
เกมนี้จะช่วยฝึกทักษะด้านตัวเลขให้น้องๆ ได้เป็นอย่างดีค่ะ ซึ่งจะมีโจทย์ให้น้องๆ บวกเลขให้ได้คำตอบตรงตามที่โจทย์กำหนด โดยให้น้องๆ คลิกเมาส์เพื่อเลือกตัวเลขที่ต้องการบวกค่ะ

การควบคุม
เกมนี้น้องๆใช้เพียงแค่เมาส์อย่างเดียวครับโดยกดปุ่มคลิกซ้ายที่เมาส์เพื่อเลือกตัวเลขที่ต้องการบวกค่ะอ้างอิง :

รวมโปรแกรมเด็ก ร้องเพลง เล่นเกม ฝึกภาษา 1. บริษัท ดีไอดี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด. [CDROM] .
Available: http://www.did.co.th

 
 

ออกแบบและจัดทำโดย ครูธวัฒชัย ใบโสด
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑
๑๓๕ ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ๕๐๒๐๐