:: เกมส์คณิตศาสตร์ ::
   

  :: เกมส์ภาษาอังกฤษ ::


Word Game : เกมเติมศัพท์


Letters Game : ล.ลิงน่ารัก
 

  :: เกมส์ฝึกทักษะ ::


Lunar Lander

  :: เกมส์แต่งแต้มสีสัน ::


Lunar Lander

  :: เกมส์จาก Little Fox ::

 
 

ออกแบบและจัดทำโดย ครูธวัฒชัย ใบโสด
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑
๑๓๕ ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ๕๐๒๐๐