Little Fox :: Shoot the Balloon
เกมนี้น้องๆจะได้ฝึกทักษะภาษาอังกฤษ โดยการยิงลูกธนูให้โดนคำศัพท์ที่ได้ยิน เกมส์นี้ต้องเปิดลำโพงให้ได้ยินเสียงด้วยนะครับ

การควบคุม
เกมนี้น้องๆ ต้องฟังเสียงคำศัพท์จากเกมส์ แล้วเลื่อนปุ่มลูกศรซ้ายขวาให้ตรงตำแหน่ง แล้วกด Spacebar เพื่อยิงลูกธนูออกไปอ้างอิง :

www.littlefox.co.kr

 
 

ออกแบบและจัดทำโดย ครูธวัฒชัย ใบโสด
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑
๑๓๕ ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ๕๐๒๐๐