Little Fox :: What Time Is It
เกมนี้น้องๆจะได้ฝึกทักษะคณิตศาสตร์ โดยการจับคู่เวลาให้ถูกต้องตรงตามตำแหน่งเข็มนาฬิการที่แสดง

การควบคุม
เกมนี้น้องๆต้องใช้เมาส์และคีย์บอร์ดในการควบคุม ซึ่งจะมีเกมส์ให้เล่นสองระดับ คือ
EASY การจับคู่เวลาตามตำแหน่งเข็มนาฬิกา โดยการใช้เมาส์เลือกผลไม้ที่มีเวลามาใส่ในถาดให้ตรงตามเวลาที่ปรากฏ
HARD เกมส์นี้น้องๆ ต้องพิมพ์เวลาเอง โดยดูจากเวลาที่ปรากฏอ้างอิง :

www.littlefox.co.kr

 
 

ออกแบบและจัดทำโดย ครูธวัฒชัย ใบโสด
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑
๑๓๕ ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ๕๐๒๐๐