Little Fox :: ABC Pops
เกมนี้น้องๆจะได้ฝึกทักษะภาษาอังกฤษ โดยการยิงลูกกระสุนปืนใหญ่จับคู่ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่กับอักษรพิมพ์เล็ก พร้อมกับเรียนรู้คำศัพท์ a-z ง่ายๆ ไปในตัว

การควบคุม
เกมนี้น้องๆใช้เพียงแค่เมาส์อย่างเดียวครับโดยกดปุ่มคลิกเลื่อนมุมการยิงลูกกระสุนจากปืนใหญ่ด้านล่างให้ตรงตำแหน่งตัวอักษรที่ปรากฏครับอ้างอิง :

www.littlefox.co.kr

 
 

ออกแบบและจัดทำโดย ครูธวัฒชัย ใบโสด
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑
๑๓๕ ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ๕๐๒๐๐