A B CA B C Song

The Alphabet Song

The Alphabet Song

   

คลิกที่ตัวอักษรเพื่อดูภาพเคลื่อนไหวค่ะ

 


 
 

ออกแบบและจัดทำโดย ครูธวัฒชัย ใบโสด
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑
๑๓๕ ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ๕๐๒๐๐