แบบฝึกทักษะ > แบบฝึกอ่านและฝึกการเขียนพยัญชนะภาษาไทย


แบบฝึกอ่านและฝึกการเขียนพยัญชนะภาษาไทย
แบบฝึกอ่านและฝึกการเขียนพยัญชนะภาษาไทย สอนวิธีการท่องพยัญชนะภาษาไทยแบบยาว เช่น ก. เอ๋ย ก.ไก่ ข.ไข่ ในเล้า ให้จำขึ้นใจ และยังมีตัวอย่างวิธีการเขียนพยัญชนะภาษาไทยแต่ละตัวด้วย เพื่อให้เด็กได้ฝึกเขียนตัวพยัญชนะให้ถูกต้อง

วิธีการเล่น
1. รอให้เครื่องของน้องๆโหลดแบบฝึกจนเสร็จ
2. คลิกที่เริ่มเพือเข้าสู่แบบฝึกการอ่านและเขียน
3. หรือจะคลิกเลือกฝึกตามตัวอักษรโดยการคลิกที่ตัวพยัญชนะนั้นๆ
4. คลิกที่ปุ่ม "หน้าแรก" เพื่อกลับหน้าเมนูหลัก
5 .คลิกที่ปุ่ม "ต่อไป" เพื่อฝึกอ่านและเขียนพยัญชนะตัวถัดไป
6. คลิกที่รูปลำโพงเพื่อฟังเสียงอ่าน
7. คลิกที่รูปดินสอเพื่อดูตัวอย่างวิธีการเขียนพยัญชนะ

เข้าใจแล้วเริ่มเล่นกันเลยค่ะ...


คัดลอก, อ้างอิง
แบบฝึกเขียนพยัญชนะ . http://www.dekgeng.com/thai/korkai.html

 
 

ออกแบบและจัดทำโดย ครูธวัฒชัย ใบโสด
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑
๑๓๕ ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ๕๐๒๐๐