แบบฝึกทักษะ > แบบฝึกทักษะ ก.ไก่ สำหรับอนุบาล


แบบฝึกทักษะ ก.ไก่ สำหรับอนุบาล
แบบฝึกทักษะภาษาไทย เพื่อทบทวนให้เด็กจำพยัญชนะแต่ละตัวว่าอ่านออกเสียงอย่างไร


คัดลอก, อ้างอิง
แบบฝึกทักษะ ก.ไก่ สำหรับอนุบาล . http://www.dekgeng.com/thai/testkorkai.html

 
 

ออกแบบและจัดทำโดย ครูธวัฒชัย ใบโสด
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑
๑๓๕ ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ๕๐๒๐๐