สำนวน สุภาษิตไทย > หอกข้างแคร่


สำนวน : หอกข้างแคร่
ความหมาย : สิ่งใกล้เคียงที่อาจจะทำอันตรายให้เจ็บปวดได้

 


คัดลอกจาก http://kids.mweb.co.th
แก้ไข : นายธวัฒชัย ใบโสด

 
 

ออกแบบและจัดทำโดย ครูธวัฒชัย ใบโสด
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑
๑๓๕ ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ๕๐๒๐๐