สำนวน สุภาษิตไทย > หมาหวงก้าง


สำนวน : หมาหวงก้าง
ความหมาย : บุคคลที่หวงในสิ่งที่แม้แต่ตนเองก็ไม่ต้องการ หรือใช้ประโยชน์ไม่ได้แล้ว , คนที่หวงของที่ตนเองไม่สามาถเอาได้ เช่น แมวไม่ใช้ดินสอแล้ว แต่ไม่ยอมให้เพื่อนเพราะหวงเอาไว้คนเดียวไม่ยอมแบ่งเพื่อนใช้ด้วย

 


คัดลอกจาก http://kids.mweb.co.th
แก้ไข : นายธวัฒชัย ใบโสด

 
 

ออกแบบและจัดทำโดย ครูธวัฒชัย ใบโสด
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑
๑๓๕ ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ๕๐๒๐๐