สำนวน สุภาษิตไทย > ย้อมแมวขาย


สำนวน : ย้อมแมวขาย
ความหมาย : ตกแต่ง หรือแต่งเติมสิ่งของหรือคนที่ไม่มีเจตนาหลอกลวงให้ผู้อื่นเชื่อว่าดี เช่น ในกรณีที่ได้รับของไม่ดี มาแล้วทำหารแต่งเติมให้ดูดีขึ้นให้เป็นของดีมีราคา ส่วนใหญ่มักจะใช้พูดประชดสาวงามที่นิยมไปประกวดตามเวทีต่างๆ
โอกาสที่ใช้ : รถมือสองสมัยนี้ถ้าดูไม่ดีจริงหรือเลือกไม่เก่งจริง มีหวังโดนย้อมแมวขายแน่นอน

 


คัดลอกจาก http://kids.mweb.co.th
แก้ไข : นายธวัฒชัย ใบโสด

 
 

ออกแบบและจัดทำโดย ครูธวัฒชัย ใบโสด
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑
๑๓๕ ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ๕๐๒๐๐