สำนวน สุภาษิตไทย > พลัดที่นาคาที่อยู่


สำนวน : พลัดที่นาคาที่อยู่
ความหมาย : คนไทยอาชีพดั้งเดิมเลยคือการทำนาการที่ต้องโยกย้ายจากที่ทำกิน หรือที่อยู่เดิมต้องมีความลำบากมากเพราะไม่ได้คุ้นเคยกับสถานที่ใหม่ จึงไม่ค่อยมีใครไปหาที่ทำกินใหม่หรือที่อยู่ใหม่
พลัดที่นาคาที่อยู่ หมายความว่า พลัดพรากจากถิ่นฐานเดิม ระหกระเหินเร่ร่อน
โอกาสที่ใช้ : ใช้ในตอนที่ได้รับความทุกข์ยาก หรือกำลังมีเรื่องเดือดร้อนใจในการที่ต้องย้ายไปจากแหล่งที่อยู่เดิม ไม่ได้อยู่เป็นที่ต้องระหกระเหินเร่ร่อนไปตามยถากรรม

 


คัดลอกจาก http://kids.mweb.co.th
แก้ไข : นายธวัฒชัย ใบโสด

 
 

ออกแบบและจัดทำโดย ครูธวัฒชัย ใบโสด
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑
๑๓๕ ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ๕๐๒๐๐