สำนวน สุภาษิตไทย > พาลีหลายหน้า


สำนวน : พาลีหลายหน้า,พาลีสองหน้า
ความหมาย : สำนวนนี้เอามาจากเรื่องรามเกียรติ์ พาลีนั้นเป็นชื่อของลิงตัวผู้ในเรื่องรามเกียรติ์พาลีมีมีน้องชายชื่อสุครีพ เมื่อครั้งหนึ่งลิงสองพี่น้องนี้ได้ทำความดีความชอบคือช่วยรั้งเขาพระสุเมรุมาศให้ตั้งตรงได้ พระอิศวรจึงประทานนางดาราให้สุครีพ โดยที่ใส่ผอบแก้วฝากพาลีไปให้สุครีพ แต่พระนารายณ์เกรงว่าพาลีจะคิดไม่ซื่อจึงได้เตือนต่อพระอิศวร พระอิศวรก็เห็นด้วยจึงไม่ฝากผอบไปกับพาลีแล้ว แต่พาลีไหวทันจึงกล่าวให้สัตย์ปฎิญาณว่า ถ้าตนผิดสัญญาขอให้ตายด้วยศรพระนารายณ์
แต่เมื่อเดินทางมาถึงเมืองพาลีทนไม่ไหวเกิดความอยากรู้อยากเห็นขึ้นมาว่ามีอะไรในผอบ จึงเปิดดู ครั้นพอพบว่าเป็นนางดาราผู้เลอโฉม จึจัดการรับเป็นเมียโดยที่ไม่ไปส่งให้สุครีพที่เป็นน้องชายแล้ว
ตรงนี้คือที่มาของสำนวน พาลีหลายหน้า จึงหมายความได้ว่ากลับกลอกไม่ซื่อสัตย์
โอกาสที่ใช้ : ใช้เปรียบเทียบกับบุคคลที่พูดกลับกลอก ไม่น่าไว้ใจและไม่มีความซื่อสัตย์

 


คัดลอกจาก http://kids.mweb.co.th
แก้ไข : นายธวัฒชัย ใบโสด

 
 

ออกแบบและจัดทำโดย ครูธวัฒชัย ใบโสด
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑
๑๓๕ ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ๕๐๒๐๐