สำนวน สุภาษิตไทย > เลี้ยงช้างกินขี้ช้าง


สำนวน :
เลี้ยงช้างกินขี้ช้าง
ความหมาย : ความหมาย สำนวนนี้มาจากคนเลี้ยงช้างของหลวงในสมัยโบราณที่เรียกว่า "ตะพุ่น" คือคนที่เกี่ยวหญ้ามาเลี้ยงช้าง ที่เกิดสำนวนนี้ก็เพราะคนเลี้ยงช้างจะนำหญ้ามากองไว้ห่างๆช้างไม่ให้ช้างเอางวงเอื้อมถึง พอมีคนที่ผ่านมาช้างซึ่งหิวแต่ก็กินหญ้าไม่ได้ก็ร้องแล้วฟาดงวงไปมาด้วยความหิว คนเดินผ่านไปมาก็ได้เห็นก็สงสารจึงไปถามคนที่เลี้ยงว่าทำไมไม่เอาหญ้าให้ช้างกิน คนเลี้ยงก็ตอบไปว่าถ้าไม่อยากให้ช้างกินก็ซื้อหญ้าให้ช้างสิ ด้วยความสงสารช้างคนนั้นก็ได้ซื้อหญ้าให้แก่ช้างคนที่เลี้ยงช้างก็เลยได้ค่าหญ้าไปฟรีๆ
โอกาสที่ใช้
บุคคลที่หาผลประโยชน์โดยมิชอบจากงานที่ทำดังคนเลี้ยงช้าง ก็ถือว่าเลี้ยงช้างกินขี้ช้าง หรือหมายความว่า หาประโยชน์มิชอบจากงานที่ตนทำอยู่

 


คัดลอกจาก http://kids.mweb.co.th
แก้ไข : นายธวัฒชัย ใบโสด

 
 

ออกแบบและจัดทำโดย ครูธวัฒชัย ใบโสด
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑
๑๓๕ ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ๕๐๒๐๐