สำนวน สุภาษิตไทย > ศรศิลป์ไม่กินกัน


สำนวน : ศรศิลป์ไม่กินกัน
ความหมาย : ความหมาย ศรศิลป์ เป็นคำคู่ ศร คืออาวุธที่ใช้ยิงด้วยกำลังสายให้ลัดลูกแล่นออกไป,ลูกธนู,ลูกหน้าไม้,คันธนู ศิลป์ก็แปลว่า ศร ส่วนมากจะมีในกาพย์กลอนศรศิลป์ไม่กินกัน ในสมัยโบราณหมายความว่า ไม่ทำร้ายกันเพราะ เป็นญาติวงศ์ตระกูลเดียวกัน หรือเป็นมิตรสหาย เช่น เรื่องรามเกียรติ์ ตอนพระรามรบกับพระบุตร พระลบผู้เป็นลูก แตในปัจจุบัน คำว่าศรศิลป์ไม่กินกัน หมายความว่า ไม่ถูกกัน,ไม่ลงรอยกัน
โอกาสที่ใช้
ใช้ในกรณีที่บุคคล2ฝ่าย ไม่คบค้าสมาคมกัน ถือว่าทั้งสองฝ่ายไม่ถูกกันหรือไม่ลงลอยกันนั่นเอง

 


คัดลอกจาก http://kids.mweb.co.th
แก้ไข : นายธวัฒชัย ใบโสด

 
 

ออกแบบและจัดทำโดย ครูธวัฒชัย ใบโสด
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑
๑๓๕ ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ๕๐๒๐๐