สำนวน สุภาษิตไทย > กินน้ำใต้ศอก


สำนวน : กินน้ำใต้ศอก
ความหมาย : ความหมาย มีที่มาจากการวักน้ำดื่ม สมัยที่ผู้เขียนยังเป็นเด็กเลี้ยงควายอยู่ เคยต้อนควายไปเลี้ยงไกลๆเวลาที่หิวน้ำขึ้นมาเราก็ใช้มือนั่นแหละวักน้ำตามแอ่งน้ำขึ้นมาดื่ม จะใช้มือเดียวหรือว่าสองมือช้อนก็ดื่มได้ในขณะที่เราดื่มน้ำจากอุ้งมืออยู่นั้น มักจะมีน้ำจากอุ้งมือรั่วไหลลงมาทางข้อศอกบ้างเล็กน้อย หากใครเอาปากมารองดื่ม ก็จะดื่มได้บ้างนิดหน่อยแต่ไม่พออิ่มไม่สามารถจะดับความกระหายได้ในชีวิตของคนเรา หากต้องกินน้ำใต้ศอกของเขาอยู่เรื่อยไป ก็จะต้องอยู่อย่างอดๆอยากๆไม่มีวันที่จะอิ่มหนำสำราญ และต้องขมขื่นอย่างแน่นอน
โอกาสที่ใช้
ใช้ในโอกาสที่บุคคลต้องตกอยู่ในภาวะที่จำยอม และต้องฝืนใจรับกับภาวะนั้นด้วยความขื่นขม ทั้งที่ควรจะได้รับความเสมอเท่ากันแต่ก็ต้องยอมรับกากเดนจากผู้อื่นยากที่จะทนทาน

 


คัดลอกจาก http://kids.mweb.co.th
แก้ไข : นายธวัฒชัย ใบโสด

 
 

ออกแบบและจัดทำโดย ครูธวัฒชัย ใบโสด
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑
๑๓๕ ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ๕๐๒๐๐