สำนวน สุภาษิตไทย > ยื่นแก้วให้วานร


สำนวน : ยื่นแก้วให้วานร
ความหมาย : ความหมาย วานร (ลิง) เป็นสัตว์ป่าที่อยู่รวมกันเป็นฝูงๆมีมากมายหลายพันธุ์ รูปร่างก็ต่างๆกันออกไปแล้วแต่พันธุ์ใครพันธุ์มัน ความเป็นอยู่ของลิงก็คล้ายคนคือการเลี้ยงลูกด้วยนม มีการหาอาหารมาป้อนเลี้ยงดูกันจนกว่าจะสามารถเลี้ยงดูตัวเองได้
ลิงเป็นสัตว์ที่ฉลาดมีไหวพริบ จำง่าย เมื่อนำมาฝึกจนเชื่องก็จะสามารถมาทำงานแทนคนได้ เช่น ที่ภาคใต้จะนำลิงมาฝึกให้เก็บลูกมะพร้าวแทนคนได้ส่วนอาหารที่ลิงชอบนั้นก็เป็นอาหารนานาชนิดแต่ก็มีที่ชอบที่สุดคือ กล้วย ลิงนั้นแม้จะเป็นสัตว์ที่ฉลาด แต่ก็เป็นสัตว์เดรัจฉานย่อมไม่รู้ว่าของสิ่งไหนมีราคาหรือไม่มีราคาเมื่อใคยื่นอะไรให้ก็นำไปกันแทะเพราะนึกว่าเป็นอาหารยื่นแก้วให้วานรจึงหมายความว่า ให้ของมีค่าแก่คนที่ไม่รู้จักค่าของสิ่งๆนั้น
โอกาสที่ใช้
ใช้อ้างอิงคนในกรณีหมายความว่า ให้ของมีค่าแก่คนที่ไม่รู้จักค่าของสิ่งนั้น

 


คัดลอกจาก http://kids.mweb.co.th
แก้ไข : นายธวัฒชัย ใบโสด

 
 

ออกแบบและจัดทำโดย ครูธวัฒชัย ใบโสด
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑
๑๓๕ ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ๕๐๒๐๐