สำนวน สุภาษิตไทย > ปั้นน้ำเป็นตัว


สำนวน : ปั้นน้ำเป็นตัว
ความหมาย : ความหมาย ปั้น ในที่นี้คือการแต่งให้เป็นรูปต่างๆ เช่น ปั้นวัวปั้นควายน้ำ เป็นของเหลวที่อยู่ในแม่น้ำลำคลองเป็นตัว รูปร่างลักษณะหรือรูปพรรณสันฐาน ปกติแล้วการปั้นนั้น ปั้นได้เฉพาะดินเหนียว ดินน้ำมัน หรือพวกปูนต่างๆที่เป็นของแข็งเท่านั้น แต่หากจะน้ำที่เป็นของเหลวมาปั้น ก็ย่อมทำไม่ได้แน่นอนหากใช้แค่สองมือจับน้ำขึ้นมา แล้วคิดที่จะปั้นให้เป็นรูปต่างๆน้ำจะรวมตัวได้ก็ต่อเมื่อมีความเย็นจัดเท่านั้นปั้นน้ำเป็นตัว หมายความว่า การโกหกปั้นเรื่องราวขึ้นมาเป็นตุเป็นตะไม่มีมูลของความเป็นจริงเลย
โอกาสที่ใช้
ใช้ในกรณีบุคคลที่พูดอะไรไม่เป็นเรื่องจริงคือกุเรื่องขึ้นมาทั้งหมดโดยไม่มีมูลความจริงแม้แต่นิดเดียว

 


คัดลอกจาก http://kids.mweb.co.th
แก้ไข : นายธวัฒชัย ใบโสด

 
 

ออกแบบและจัดทำโดย ครูธวัฒชัย ใบโสด
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑
๑๓๕ ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ๕๐๒๐๐