กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย > สำนวนสุภาษิต

กิ่งทองใบหยก


เลี้ยงช้างกินขี้ช้าง


ขี่ช้างจับตั๊กแตน


ถ่านไฟเก่า


กินในที่ลับ ไขในที่แจ้ง


ย้อมแมวขาย


ปั้นน้ำเป็นตัว


ปลูกเรือนคร่อมตอ


กินข้าวต้มกระโจมกลาง


ยื่นแก้วให้วานร


กินน้ำใต้ศอก


ปิดประตูตีแมว


ศรศิลป์ไม่กินกัน


พาลีหลายหน้า


พลัดที่นาคาที่อยู่


หมาหวงก้าง


หอกข้างแคร่


อยู่บ้านท่านอย่านิ่งดูดาย
ปั้นวัวปั้นควายให้ลูกท่านเล่น


1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

 
 

ออกแบบและจัดทำโดย ครูธวัฒชัย ใบโสด
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑
๑๓๕ ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ๕๐๒๐๐