กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย > สำนวนสุภาษิต

จับแพะชนแกะ


ชุบมือเปิบ


โง่เง่าเต่าตุ่น


กินบนเรือนขี้รดบนหลังคา


กรรมตามทัน


ตำข้าวสารกรอกหม้อ


หมาหมู่


วัวไม่กินหญ้า อย่าข่มเขา


หมาเห่าใบตองแห้ง


อย่าซื้อควายหน้านา


เรือล่มในหนองทองจะไปไหน


เหยียบเรือสองแคม


หัวล้านได้หวี


อย่าเล่นกับไฟ


ดูวัวให้ดูหาง ดูนางให้ดูแม่


จับงูข้างหาง


วัวแก่เคี้ยวหญ้าอ่อน


เล่นกับหมา หมาเลียปาก
เล่นกับสาก สากตีหัว


| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

 
 

ออกแบบและจัดทำโดย ครูธวัฒชัย ใบโสด
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑
๑๓๕ ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ๕๐๒๐๐