กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย > สำนวนสุภาษิต

เห็นกรงจักรเป็นดอกบัว


ตักน้ำรดหัวตอ


สร้างวิมานในอากาศ


ล้มทั้งยืน


สอนจระเข้ให้ว่ายน้ำ


ตาบอดได้แว่น


ช้างตายทั้งตัวเอาใบบัวปิด


ตีงูให้กากิน


ไก่เห็นตีนงู งูเห็นนมไก่

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5

 
 

ออกแบบและจัดทำโดย ครูธวัฒชัย ใบโสด
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑
๑๓๕ ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ๕๐๒๐๐