ถ้ำเกิดขึ้นได้?
การถูกคลื่นโถมซัดเข้าใส่หน้าผาเป็นเวลานาน จนเกิดเป็นโพรงถ้ำ
เวลาวิ่งรู้สึกเหนื่อย
การวิ่งจะทำให้ร่างกายรู้สึกเหนื่อย อ่อนล้า
เหตุใดหนังตาเราปิด
เกิดจากตอนที่เราง่วงอวัยวะทุกส่วนร่างกายจะเกิดอาการอ่อนเพลีย
หัวใจหยุดเต้นจะตาย
หัวใจหยุดเต้น ทำให้เราหมดสติเกือบทันที
เรื่องอื่น ๆ
ประวัตินักวิทยาศาสตร์สำคัญของโลก
พระบาทสมเด็จจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงได้รับยกย่องในพระราชสมัญญานามว่า พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย
Albert Einstein
- ค้นพบทฤษฎีสัมพัทธภาพ (Theory of Relativity)
Louise Pasteur
- ค้นพบวัคซีนป้องกันพิษสุนัขป่า
Alexander Graham Bell
- ประดิษฐ์โทรศัพท์ ในปี ค.ศ.1876
Andre marie ampere
- ค้นพบทฤษฎีแม่เหล็กโลก
- ค้นพบสมบัติของไฟฟ้าและแม่เหล็ก
เรื่องอื่น ๆ
 

 
 

ออกแบบและจัดทำโดย ครูธวัฒชัย ใบโสด
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑
๑๓๕ ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ๕๐๒๐๐