วิทยาศาสตร์น่ารู้ > ถ้ำเกิดขึ้นได้อย่างไร ?


ถ้ำเกิดขึ้นได้อย่างไร
การเกิดถ้ำมีหลายสาเหตุ คือ ถ้ำบางแห่งเกิดจากการถูกคลื่นโถมซัดเข้าใส่หน้าผาเป็นเวลานาน จนเกิดเป็นโพรงถ้ำ บางแห่งเกิดจากภูเขาไฟระเบิด ส่วนถ้ำที่อยู่ใต้ดินเกิดจากการกัดเซาะของแม่น้ำใต้ดินซึ่งจะไหลเซาะเอาหินอ่อนๆ เช่น หินปูน ออกไปตามทางเดินเก่าแก่ของแม่น้ำใต้ดิน

ถ้ำบางชนิดจะมีช่องแสงที่หลังคาถ้ำ เกิดจากการรวมตัวของน้ำบนพื้นดินไหลซึมผ่านลงไป บางถ้ำจะมีแม่น้ำ ไหลคดเคี้ยวผ่านไปในถ้ำ แล้วแม่น้ำเหล่านั้นเกิดแห้งทำให้คนสามารถเดินเข้าไปได้ หรือบางถ้ำจะมีลักษณะที่เป็น ระเบียงลดหลั่นเป็นชั้นลงไปเรื่อย ๆ

 


คัดลอกจาก http://kids.mweb.co.th
แก้ไข : นายธวัฒชัย ใบโสด

 
 

ออกแบบและจัดทำโดย ครูธวัฒชัย ใบโสด
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑
๑๓๕ ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ๕๐๒๐๐