วิทยาศาสตร์น่ารู้ > เวลาวิ่งรู้สึกเหนื่อย


ทำไมเวลาวิ่งจึงรู้สึกเหนื่อย
การที่เราทำกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การวิ่ง ทำงานหนัก หรือออกกำลังกาย จะทำให้ร่างกายรู้สึกเหนื่อย อ่อนล้า เนื่องมาจากการยืดหดของเซลกล้ามเนื้อทำให้เกิดกรด แลคติค (Lactic Acid) หากเซลของกล้ามเนื้อสร้างกรดชนิดนี้ขึ้นมา มากเกินไป จะทำให้กล้ามเนื้อ เกิดอาการอ่อนล้า หากได้พักผ่อนอย่างเพียงพอแล้วกรดแลคติคจะเปลี่ยนกลับไปเป็น พลังงานที่มีประโยขน์ต่อร่างกายมนุษย์

 


คัดลอกจาก http://kids.mweb.co.th
แก้ไข : นายธวัฒชัย ใบโสด

 
 

ออกแบบและจัดทำโดย ครูธวัฒชัย ใบโสด
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑
๑๓๕ ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ๕๐๒๐๐