วิทยาศาสตร์น่ารู้ > เหตุใดหนังตาเราปิด


เหตุใดหนังตาเราจึงปิดขณะที่หลับ

การที่หนังตาเราปิดขณะที่หลับอยู่นั้น เกิดจากตอนที่เราง่วงอวัยวะทุกส่วนร่างกายจะเกิดอาการอ่อนเพลีย ดังนั้นเราไม่สามารถยกหนังตาได้ในขณะที่หลับ

อีกสาเหตุหนึ่งคือ หากเราไม่ปิดตาขณะที่เราหลับ จะทำให้สมองตื่นตัว และหลับไม่ได้
ดังนั้นสิ่งแรกที่เราควรทำเมื่อจะเข้านอน คือ หาที่มืดๆ และเงียบ ในการนอนเพื่อให้สมองปราศจากสิ่งรบกวน จากภายนอกจึงจะทำให้เราหลับสนิท

 


คัดลอกจาก http://kids.mweb.co.th
แก้ไข : นายธวัฒชัย ใบโสด

 
 

ออกแบบและจัดทำโดย ครูธวัฒชัย ใบโสด
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑
๑๓๕ ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ๕๐๒๐๐