วิทยาศาสตร์น่ารู้ > หัวใจหยุดเต้นจะตาย


ถ้าหัวใจหยุดเต้นจะตายทันทีหรือไม่

ในภาวะที่หัวใจหยุดเต้น ทำให้เราหมดสติเกือบทันที เนื่องมากจากสมองจะไวมากต่อการขาดออกซิเจน เพียงเล็กน้อย แต่จะไม่ทำให้ตายในทันที

ในขณะที่หัวใจหยุดเต้นทำให้เลือดไม่สามารถขึ้นไปเลี้ยงสมองได้ มีผลทำให้สมองหยุดทำงานและหมดความสติ หากหัวใจได้รับการกระตุ้นให้ทำงานต่อภายใน 2-3 นาที ก็จะทำให้สมองและร่างกายกลับมาทำงานเป็นปกติ ถ้าสมอง ขาดออกซิเจนนานเกินไปจะทำให้การเปลี่ยนแปลงทางเคมีหยุดลงไป หากดูแลไม่ดีอาจทำให้เสียชีวิตได้

 


คัดลอกจาก http://kids.mweb.co.th
แก้ไข : นายธวัฒชัย ใบโสด

 
 

ออกแบบและจัดทำโดย ครูธวัฒชัย ใบโสด
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑
๑๓๕ ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ๕๐๒๐๐