ถ้ำเกิดขึ้นได้?
การถูกคลื่นโถมซัดเข้าใส่หน้าผาเป็นเวลานาน จนเกิดเป็นโพรงถ้ำ
เวลาวิ่งรู้สึกเหนื่อย
การวิ่งจะทำให้ร่างกายรู้สึกเหนื่อย อ่อนล้า
เหตุใดหนังตาเราปิด
เกิดจากตอนที่เราง่วงอวัยวะทุกส่วนร่างกายจะเกิดอาการอ่อนเพลีย
หัวใจหยุดเต้นจะตาย
หัวใจหยุดเต้น ทำให้เราหมดสติเกือบทันที
สายตาผิดปกติต้องใส่แว่น
แว่นสายตาที่เป็นสีต่างๆ นั้น มีคุณสมบัติเหมือนกันคือช่วยกรองหรือลดปริมาณแสง เพื่อไม่ให้แสงที่มีความเข้ม
เบซาล เมตาโบลิซึม
เบซาล เบตาโบลิซึม (Basal Matabolism) คือปริมาณความร้อนที่ออกมาจากร่างกาย โดยวัดเป็นหน่วยแคลลอรี่ ใหญ่ต่อนาที
ธนาคารกระดูก งูหาทางเดิน
อาหารที่พืชได้จากดิน สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
เหตุใดทะเลจึงมีเกลือ ทำอย่างไรเนื้อสด
ทำไมหน้าร้อน    
 

 
 

ออกแบบและจัดทำโดย ครูธวัฒชัย ใบโสด
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑
๑๓๕ ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ๕๐๒๐๐