แค

เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง เป็นพืชตระกูลถั่ว เช่นเดียวกับมะขาม โสน กระถิน ใบเป็นใบรวมแบบขนนก ใบเล็กรูปไข่ยาวมน คล้ายดอกถั่ว มีฝักกลมยาวประมาณ 10 นิ้ว คล้ายถั่วฝักยาว

ส่วนที่ใช้
ดอก ยอดอ่อน เปลือกต้น ราก

สรรพคุณ
ดอก ใช้เป็นอาหารเหมือนผักทั่วๆไป
ยอดอ่อน ใช้รักษาไข้หัวลม
เปลือกต้น จะมีรสฝาด ใช้รักษาอาการท้องเดิน แต่ถ้ากินมากๆ อาจจะอาเจียนได้
ราก นำน้ำจากรากมาผสมกับน้ำผึ้ง ใช้เป็นยาขับเสมหะ

 


คัดลอกจาก http://kids.mweb.co.th
แก้ไข : นายธวัฒชัย ใบโสด

 
 

ออกแบบและจัดทำโดย ครูธวัฒชัย ใบโสด
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑
๑๓๕ ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ๕๐๒๐๐