กะทกรก

เป็นพรรณไม้ที่มีลำต้นเป็นเถา มีหนามขึ้นห่าง เนื้อไม้มีสีขาว ใบมีลักษณะปลายใบเรียวแหลม ริมขอบใบไม่มีหยัก เนื้อใบบาง ลักษณะของใบคล้ายใบมะยมแต่มีลักษณะใหญ่กว่า ดอกออกเป็นกระจุกตามง่ามใบ ดอกมีขนาดเล็กสีขาว ผลรีหรือกลม มีขนาดเท่ากับเม็ดบัว

ส่วนที่ใช้
เนื้อไม้ เปลือก เมล็ด ราก ใบ

สรรพคุณ
เนื้อไม้ เป็นยาคุมธาตุ ถอนพิษเบื่อเมาทุกชนิด ใช้รักษาบาดแผล
เปลือก- นำมาต้มรมแผลที่เปลื่อยเน่าทำให้แผลแห้ง
เมล็ด - ใช้ทาท้องเด็ก แก้ท้องอืดเฟ้อ ทำให้ผายลม โดยตำเมล็ดให้ละเอียด แล้วนำมาผสมกับน้ำสับปะรด ลมควันให้อุ่นและใช้ทาท้องเด็ก
ราก - ใช้ต้มน้ำดื่ม แก้ไข้ แก้กามโรค
ใบ - นำมาตำให้ละเอียด แล้วคั้นเอาน้ำมาดื่มเป็นยาขับพยาธิ หรือใช้เป็นยาเบื่อ หรือตำให้ละเอียดเอากากสุมศรีษะ แก้ปวดศรีษะ แก้ไข้หวัด

 


คัดลอกจาก http://kids.mweb.co.th
แก้ไข : นายธวัฒชัย ใบโสด

 
 

ออกแบบและจัดทำโดย ครูธวัฒชัย ใบโสด
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑
๑๓๕ ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ๕๐๒๐๐