ชะพลู

เป็นไม้ล้มลุก ( ไม้กอง ) เลื้อยทอดไปตามพื้น ลำต้นและใบเป็นสีเขียว ใบคล้ายใบพลู ดอกคล้ายใบพลู ดอกอ่อนเป็นสีขาว พอแก่แล้วจะเป็นสีเขียว ใบมีกลิ่นหอมและมีรสเผ็ด

ส่วนที่ใช้
ต้น ใบ ราก

สรรพคุณ
ต้น ใช้รักษาอุระเสมหะ
ใบ ใช้เป็นยากระทำให้เสมหะงวดและช่วยเจริญอาหาร
ราก ช่วยขับเสมหะ และใช้เป็นยาธาตุได้ด้วย

 


คัดลอกจาก http://kids.mweb.co.th
แก้ไข : นายธวัฒชัย ใบโสด

 
 

ออกแบบและจัดทำโดย ครูธวัฒชัย ใบโสด
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑
๑๓๕ ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ๕๐๒๐๐