รู้จักสมุนไพร > ว่านธรณีสาร


ว่านธรณีสาร

เป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็ก ลำต้นตรง ต้นสูงประมาณ 2-3 ฟุต ใบกลมเล็กคล้ายใบมะยม แต่ขนาดโตกว่าใบแค มีดอกเล็กๆสีแดง 6 กลีบ ห้อยอยู่ตามใต้ท้องใบ ใบเป็นราวคู่กันไปจนถึงปลาย

ส่วนที่ใช้
ใบใช้เป็นยา

สรรพคุณ
ใบ - นำไปบดเป็นผง แล้วผสมกันพิมเสนพอควร ใช้เป็นยากวาดคอให้เด็ก รักษาอาการตัวร้อน รักษาโรคพิษตานทรางของเด็กได้ดี และเป็นยาขับลมในลำไส้อีกด้วย

 


คัดลอกจาก http://kids.mweb.co.th
แก้ไข : นายธวัฒชัย ใบโสด

 
 

ออกแบบและจัดทำโดย ครูธวัฒชัย ใบโสด
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑
๑๓๕ ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ๕๐๒๐๐