สดุดีจักรีวงศ์ :: สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก  พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก นับเป็นโชคชาวไทยอย่างไพศาล
เทพจุติจากฟ้ามาประทาน ป้องภัยพาลที่มารานราวี
กำเนิดที่อยุธยานามว่า "ด้วง" กาลเลยล่วงเจริญวัยในกรุงศรี
ถวายตัวรองบาทราชพลี คุณความดีฝีมือเลื่องลือนาม
แต่บ้านเมืองสับสนจนวิกฤต ศึกประชิตเขตแคว้นแดนสยาม
เอกทัศน์ไร้ครรลองคิดป้องปราม พ่ายสงครามสิ้นสุดอยุธยา
เข้าร่วมทัพตากสินปิ่นนักรบ ไล่สยบแหลกยับทัพพม่า
เอกราชชาติฟื้นกลับคืนมา คือหัตถ์ขวาเหนือเกล้าเจ้ากรุงธนฯ
เดชบุญญาบารมีชี้เด่นชัด เป็นกษัตริย์ครองธานีมีเหตุผล
ด้วยเจ้าตากวิปริตจิตวิกล มหาชนทูลครองราชย์นำชาติไทย
ศึกพม่าเก้าทัพคนนับแสน ขับพ้นแดนรักษาพาราได้
ทรงขยายดินแดนสุดแสนไกล สร้างชาติไว้โดดเด่นเป็นนิรันดร์
ทรงสร้างกรุงรัตนโกสินทร์ นครินทร์ตระการปานสวรรค์
ทั้งเวียงวังวัดวาสารพัน งามเลิศชั้นวัดพระแก้วแพรวพิไล
ทรงเป็นจอมกวีที่สามารถ เป็นนักรบนักปราชญ์ราชยิ่งใหญ่
สร้างชื่อเสียงเกียรติยศปรากฏไกล ฝากนามไว้ก้องหล้าคู่ฟ้าดิน
อัคระพระภูมีศรีสยาม ศัตรูคร้ามขามกลัวทั่วหมดสิ้น
ขอนอบน้อมคารวะพระจักริน ผู้เป็นปิ่นปฐมองค์วงศ์จักรี
รัชกาลที่ ๑ | รัชกาลที่ ๒ | รัชกาลที่ ๓ | รัชกาลที่ ๔
รัชกาลที่ ๕ | รัชกาลที่ ๖ | รัชกาลที่ ๗ | รัชกาลที่ ๘ | รัชกาลที่ ๙
 

 
 

ออกแบบและจัดทำโดย ครูธวัฒชัย ใบโสด
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑
๑๓๕ ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ๕๐๒๐๐