สดุดีจักรีวงศ์ :: พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย  จักรีวงศ์องศ์ที่สองผ่องพิสุทธิ์ นามประดุจพระพุทธเลิศหล้า ฯ สง่าศรี
สืบสมบัติแทนบิดาครองธานี บารมีคุ้มเกล้าเหล่ามวลชน
"ฉิม" คือนามที่ใช้แต่วัยเด็ก เมื่อยังเล็กสำนึกรู้ฝึกฝน
หลากวิชาสารพัดฝึกหัดตน ด้วยเป็นคนใฝ่รู้สู้พากเพียร
มีความคิดแตกฉานชาญฉลาด ทรงเปรื่องปราดทุกด้านทั้งอ่านเขียน
ยุทธศิลป์ยุทธศาสตร์ไม่พลาดเรียน มิแปรเปลี่ยนวิสัยกล้ามาแต่เยาว์
เพียงแปดขวบตามบิดาคราเดินทัพ คุ้นเคยกับป่ากว้างกลางขุนเขา
คอยสังเกตอย่างลึกล้ำทั่วลำเนา ซึมซับเอาพิชัยยุทธสุดเชี่ยวชาญ
พม่ารู้ความเก่งกล้าและสามารถ เข็ดขยาดฤทธีที่กล้าหาญ
จึงยุติศึกที่มีมานาน ขอสมานไมตรีมีสัญญา
ฝีพระหัตถ์เชี่ยวชาญชำนาญศิลป์ ทรงเป็นปิ่นวรรณกวีที่ล้ำค่า
ยุคทองวรรณกรรมล้ำพรรณนา สร้างวัดวาสวยซึ้งตราตรึงใจ
ทรงค้ำจุนศาสนาศรัทธาเหลือ ทรงก่อเกื้อประชาพาชาติใหญ่
ราษฏรร่มเย็นเป็นสุขใจ ยามปลอดภัยจากศัตรูผู้รุกราน
เตรียมกำลังพร้อมสรรพไว้รับศึก ด้วยทรงฝึกจนกล้าแกร่งกำแหงหาญ
ถ้วนทุกอย่างเตรียมพร้อมป้อมปราการ ไว้ต่อต้านปัจจามิตรพิชิตชัย
ทรงพระคุณต่อไทยอย่างไพศาล พระวิญญาณสถิตทิศาไหน
โปรดรับรู้เหล่าข้าประชาไทย น้อมดวงใจอภิวันทน์นิรันดร์กาล
รัชกาลที่ ๑ | รัชกาลที่ ๒ | รัชกาลที่ ๓ | รัชกาลที่ ๔
รัชกาลที่ ๕ | รัชกาลที่ ๖ | รัชกาลที่ ๗ | รัชกาลที่ ๘ | รัชกาลที่ ๙
 

 
 

ออกแบบและจัดทำโดย ครูธวัฒชัย ใบโสด
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑
๑๓๕ ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ๕๐๒๐๐