สดุดีจักรีวงศ์ :: พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว  องค์ที่สามพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็น "เจ้าสัว" สมเด็จพ่อล้อเรียกขาน
"เจ้าชายทับ" ชื่อเดิมเริ่มเชี่ยวชาญ ประกอบงานการค้าหากำไร
ต่อสำเภาไปค้าขายหลายประเทศ คอยสังเกตธุรกิจคิดการใหญ่
นำเงินตราเข้าคลังดั่งพระทัย ช่วยเหลือในราชการงานนานา
ครั้นพระพุทธเลิศหล้านภาลัย เสด็จในสรวงสวรรค์แดนหรรษา
ขึ้นครองราชย์สมบัติถัดบิดา ทรงนำพาบ้านเมืองประเทืองนาม
เป็นประมุขชั้นนำคิดล้ำลึก รู้ว่าศึกต่อไปในสยาม
จะเกิดจากพวกฝรั่งคลั่งสงคราม ทรงติดตามความเคลื่อนไหวไม่ปล่อยวาง
ต่อเรือรบแบบใหม่เตรียมไว้พร้อม อีกทั้งป้อมปราการท่านสั่งสร้าง
คิดป้องกันพาลภัยไว้หลายทาง เตรียมทุกอย่างหมายสกัดดัสกร
ทรงสร้างบ้านเมืองใหม่ไว้เป็นด่าน เร่งทางด้านตะวันออกนอกกรุงก่อน
ทรงห่วงใยประชาชาติราษฎร เปลี่ยนขั้นตอนเมื่อมีการฎีกา
"วินิจฉัยเภรี" ทรงมีไว้ หากผู้ใดเดือดร้อนขั้นตอนว่า
ให้ตีกลองก่อนพบนบบาทา ปวงประชาร่มเย็นเป็นสุขใจ
สร้างวัดวาอารามงามล้ำค่า สร้างพระพุทธปฏิมาน่าเลื่อมใส
พุทธศาสน์รุ่งเรืองเลื่องลือไกล แผ่นดินไทยเป็นแดนแผ่นดินธรรม
สยามซึ้งตรึงใจในเบื้องบาท   แม้นนิราศแต่กาลนานฉนำ
ขอประณตบทมาลย์จารจดจำ พระคุณล้ำกว่าสรรพรรณนา
รัชกาลที่ ๑ | รัชกาลที่ ๒ | รัชกาลที่ ๓ | รัชกาลที่ ๔
รัชกาลที่ ๕ | รัชกาลที่ ๖ | รัชกาลที่ ๗ | รัชกาลที่ ๘ | รัชกาลที่ ๙
 

 
 

ออกแบบและจัดทำโดย ครูธวัฒชัย ใบโสด
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑
๑๓๕ ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ๕๐๒๐๐