สดุดีจักรีวงศ์ :: พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  พระจอมเกล้าจักรีวงศ์องค์ที่สี่   นามเดิมมีว่า "มงกุฏ" สุดสง่า
เป็นโอรสจอมกษัตริย์ขัติยา   คือพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
ก่อนครองราชย์เคยบวชเรียนพากเพียรนัก   ทรงแจ้งหลักไตรปิฎกสาธกได้
"ธรรมยุติ" นิกายนี้มีเมืองไทย   ทรงตั้งไว้ตามที่เห็นว่าเป็นจริง
สรรพศาสตร์มากมายหลายสาขา   ทรงศึกษาเจนจบครบทุกสิ่ง
ก่อนครองราชย์พระองค์ทรงท้วงติง   ให้ตั้งมิ่งขวัญสองครองพารา
สมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว   ตรัสว่ากลัวแผ่นดินร้อนตอนภายหน้า
ด้วยตรวจดูดวงพระอนุชา   มีชะตาถึงราชันมั่นพระทัย
คือสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว   รับรู้ทั่วสองพระองค์ทรงยิ่งใหญ่
ราชศักดิ์เทียมทันคู่กันไป   แผ่นดินไทยได้คู่ครองสองราชา
พระจอมเกล้าฯ ศึกษาดาราศาสตร์   อีกเปรื่องปราดมากมายหลายภาษา
ทรงแม่นยำชำนาญด้านโหรา   วิทยาศาสตร์ท่านเชี่ยวชาญพอ
ทรงคำนวณจุดมีสุรีย์คราส   ไม่ผิดพลาดจุดมืดมิดจิตจดจ่อ
ทรงเสด็จไปถึงซึ่งหว้ากอ   ก็พบข้อความจริงทุกสิ่งอัน
เก่งการฑูตด้วยชำนาญด้านภาษา   นำพาราปลอดภัยได้สุขสันต์
สิทธินอกอาณาเขตเหตุสำคัญ   ยุโรปหันเป็นไมตรีมีสัญญา
สยามรัฐยืนยงธำรงอยู่   เพราะรอบรู้เชิงชั้นแก้ปัญหา
รักษาชาติอาจหาญชาญปรีชา   กราบวันทาพระจอมเกล้าฯ ของชาวไทย
รัชกาลที่ ๑ | รัชกาลที่ ๒ | รัชกาลที่ ๓ | รัชกาลที่ ๔
รัชกาลที่ ๕ | รัชกาลที่ ๖ | รัชกาลที่ ๗ | รัชกาลที่ ๘ | รัชกาลที่ ๙
 

 
 

ออกแบบและจัดทำโดย ครูธวัฒชัย ใบโสด
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑
๑๓๕ ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ๕๐๒๐๐