สดุดีจักรีวงศ์ :: พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รับรู้ทั่วบารมีที่ยิ่งใหญ่
ประชาชาติอยู่รอดอย่างปลอดภัย ทรงแก้ไขวิกฤตการณ์ของบ้านเมือง
ยินยอมเสียดินแดนบางแคว้นเขต   เพื่อประเทศคงอยู่อย่างฟูเฟื่อง
เอกราชรักษาไว้ให้ประเทือง   แม้นขุ่นเคืองเจ็บช้ำก็จำใจ
ทั่วเอเชียเสียหายหลายประเทศ   ฝรั่งเศสอังกฤษพิชิตได้
ฝรั่งจ้องปองแคว้นแผ่นดินไทย   ธ ทรงใช้เชิงชาญการทูตนำ
ทรงเสด็จยุโรปไกลให้โลกรู้   ว่าไทยอยู่อย่างไทยใช่ต้อยต่ำ
ราชสัมพันธไมตรีที่ทรงจำ   ช่วยตอกย้ำทำให้ไทยมั่นคง
สยามรัฐพัฒนาก้าวหน้ายิ่ง   หลากหลายสิ่งตามรอยบาทราชประสงค์
สิทธิ์เสรีชาวไทยได้ดำรง   ด้วยพระทรงเลิกทาสราษฎร์ปรีดา
สายพระเนตรยาวไกลได้มองเห็น   ความจำเป็นรากฐานการศึกษา
ตั้งโรงเรียนแห่งแรกเพื่อเอื้อประชา   ทรงเมตตาเปี่ยมล้นชนสามัญ
อีกรถไฟไปรษณีย์มีคุณค่า

ที่รักษาพยาบาลท่านสร้างสรรค์

เพื่อสุขอนามัยในชีวัน สิ่งสำคัญเร่งทางด้านการประปา
ตั้งกระทรวงเพื่อการแบ่งงานใหม่ กองทัพไทยเปลี่ยนปรับเพื่อทัพกล้า
เปลี่ยนกฏหมายเหมาะแก่งานกาลเวลา ปลอมกายาประพาสต้นคนงงงัน
วรรณกรรมล้ำค่าเลิศสามารถ เป็นนักปราชญ์ราชกวีที่รังสรรค์
พระคุณไท้ล้นฟ้าค่าอนันต์ อภิวันทน์พระปิยะฯ ระลึกคุณ
รัชกาลที่ ๑ | รัชกาลที่ ๒ | รัชกาลที่ ๓ | รัชกาลที่ ๔
รัชกาลที่ ๕ | รัชกาลที่ ๖ | รัชกาลที่ ๗ | รัชกาลที่ ๘ | รัชกาลที่ ๙
 

 
 

ออกแบบและจัดทำโดย ครูธวัฒชัย ใบโสด
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑
๑๓๕ ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ๕๐๒๐๐