สดุดีจักรีวงศ์ :: พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว  องค์ที่หกมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ไม่คิดกลัวปัญหาความว้าวุ่น
สงครามโลกลามหล้าแสนทารุณ ส่งทัพหนุน "พันธมิตร" คิดกว้างไกล
ทรงเห็นว่า "มหาอำนาจกลาง" ไม่มีทางที่จะชนะได้
แม้ความคิดขุนนางแตกต่างไป ทรงมั่นในอำนาจราชบัญชา
ด้วยประเทศฝ่ายนำสัมพันธมิตร มีอังกฤษซึ่งทรงได้ไปศึกษา
ยุทธศาสตร์เรียนหลายปีมีศรัทธา มั่นใจว่าพันธมิตรพิชิตชัย
ทุกอย่างเป็นเช่นองค์พระทรงคิด พันธมิตรชนะศึกรำลึกได้
มอบสิทธิหลายอย่างให้ทางไทย พระทรงใช้อาญาสิทธิ์คิดถูกทาง
สร้าง "ดุสิตธานี" มีไว้ก่อน เพื่อนิกรเลื่อมใสในแบบอย่าง
ประชาธิปไตยใช่เลือนลาง ต้องรู้สร้างรู้ใช้ รู้ให้จริง
อีกทั้งวางรากฐานการศึกษา การประชาบาลนั้นอันใหญ่ยิ่ง
ตรากฎหมายประถมไว้ไม่ประวิง เด็กชายหญิงลูกไพร่ได้ร่ำเรียน
ทรงกวีนิพนธ์ล้นคุณค่า อีกนานาเพลงปลุกใจไท้ทรงเขียน
ทรงตั้งกองเสือป่าไว้ให้พากเพียร หวังปลุกเปลี่ยนทวยราษฎร์รักชาติตน
ทรงกำเนิดลูกเสือไทยค่าใหญ่หลวง เด็กทั้งปวงสำนึกหมั่นฝึกฝน
"เสียชีพอย่าเสียสัตย์" หัดอดทน พระคุณล้นกว่าสรรพรรณนา
ด้านปกครองถึงขั้นทันสมัย เปลี่ยนแปลงไปในทางข้างก้าวหน้า
ทรงเตรียมพร้อมทหารด้านศาสตรา พระมหาธีรราชเจ้าของชาวไทย
รัชกาลที่ ๑ | รัชกาลที่ ๒ | รัชกาลที่ ๓ | รัชกาลที่ ๔
รัชกาลที่ ๕ | รัชกาลที่ ๖ | รัชกาลที่ ๗ | รัชกาลที่ ๘ | รัชกาลที่ ๙
 

 
 

ออกแบบและจัดทำโดย ครูธวัฒชัย ใบโสด
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑
๑๓๕ ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ๕๐๒๐๐