สดุดีจักรีวงศ์ :: พระบาทสมเด็จพระอานันทมหิดล  อานันทมหิดลพระล้นเกล้า กษัตริย์เยาว์ขวัญหล้าฟ้าสดใส
พระมิ่งขวัญอาณาประชาไทย ต่างน้อมในจงรักมั่นภักดี
ขึ้นครองราชย์สมบัตินั้นสิบชันษา ปวงประชาปรีดิ์เปรมเกษมศรี
ถึงอยู่ห่างแดนดินถิ่นธานี แต่ทรงมีพระทัยห่วงปวงประชา
พระองค์ทรงพากเพียรเรียนกฏหมาย ทรงขวนขวายความรู้ไว้ใช้ภายหน้า
อยู่สวีสฯ พร้อมท่านพระมารดา เป็นเวลากว่าสิบปีที่โรงเรียน
พระชันษายี่สิบปีมีใจมั่น ด้วยผู้พันไพร่ฟ้าแท้ไม่แปลเปลี่ยน
ทรงเสด็จนิวัติไทยใฝ่พากเพียร เป็นแสงเทียนส่องไทยให้โสภี
จากพิษร้ายสงครามเมื่อยามนั้น หลายสิ่งอันทำได้ไม่เต็มที่
ทรงเหน็ดเหนื่อยแก้ปัญหาประดามี ด้วยพระปรีชาชาญช่วยบ้านเมือง
จีนบางกลุ่มรวมตัวตั้ง"แก๊งอั้งยี่" ก่อที่เลวร้ายมากหลายเรื่อง
คอยระรานคนไทยให้แค้นเคือง ทรงทราบเรื่องแก้ไขในทันที
ทรงเสด็จย่านสำเพ็งเร่งหยุดยั้ง ชาวจีนหวังรับขวัญกันเต็มที่
ต่างชื่นชมมหาบารมี แก๊งอั้งยี้สลายมลายไป
เป็นมิ่งขวัญชาวไทยไม่นานนัก พระที่รักสิ้นชีพิตักษัย
ต้องพระแสงถึงคราพิราลัย น้ำตาไทยไหลรวใท่วมแผ่นดิน
พระเสด็จสู่สวรรค์วิมานฝ้า   มวลประชายังอาลัยใฝ่ถวิล
คงจดจำร่ำหาเป็นอาจิณ พระจักรินปิ่นขวัญนิรันดร์กาล
รัชกาลที่ ๑ | รัชกาลที่ ๒ | รัชกาลที่ ๓ | รัชกาลที่ ๔
รัชกาลที่ ๕ | รัชกาลที่ ๖ | รัชกาลที่ ๗ | รัชกาลที่ ๘ | รัชกาลที่ ๙
 

 
 

ออกแบบและจัดทำโดย ครูธวัฒชัย ใบโสด
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑
๑๓๕ ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ๕๐๒๐๐